De stand van zaken

De stand van zaken

Onlangs heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan in de kwestie rondom slapende dienstverbanden. Tot dat moment bestond onduidelijkheid over de vraag of werkgevers dienst­verbanden slapend mochten houden om aan de transitievergoeding te ontkomen. In dit artikel wordt stilgestaan bij de uitspraak en de praktische implicaties ervan. Ook komt aan bod of en zo ja, op welke wijze u als werkgever na 1 april 2020 de transitievergoeding na langdurige arbeids­ongeschiktheid gecompenseerd kunt krijgen.

Slapende dienstverbanden?
Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst na 24 maanden eindigt van rechtswege en/of op initiatief van de werkgever. Dat is dus óók aan de orde als de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat speelt als de werknemer twee jaar ziek is geweest. Dat wringt, omdat de werkgever dan ook al twee jaar lang het loon heeft doorbetaald tijdens ziekte.
Werkgevers vonden al snel een slimme oplossing om die transitievergoeding niet te hoeven betalen: ze lieten de arbeidsovereenkomst in stand, maar

Advertentie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief