Keurmerken op een rijtje Keurmerken op een rijtje

vrijdag 24 februari 2012

Keurmerken en certificaten worden gebruikt om aan te geven of producten of diensten een bepaalde kwaliteit hebben. Zo ook bij bouwmaterialen. En de kwaliteit van bouwmaterialen bepaalt uiteindelijk mede de kwaliteit van een gebouw.

De laatste jaren komen er ook steeds meer keurmerken op die met duurzaamheid te maken hebben. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en de overheid verwacht van bedrijven dat ze duurzame producten gebruiken. Het gaat dan niet meer alleen om de kwaliteit van het eindproduct, maar er wordt ook gekeken naar de manier waarop een product tot stand is gekomen. MIX behandelt een aantal belangrijke keurmerken, certificaten en markeringen die je op bouwmaterialen kunt tegenkomen.

KOMO
Het KOMO-keurmerk is waarschijnlijk het bekendste keurmerk in de bouw. Onderzoek wijst uit dat zo’n 94% van de Nederlandse bevolking dit keurmerk kent. KOMO richt zich op bouwproducten, bouwdelen, bouwprocessen en diensten in de gehele bouwsector en kijkt daarbij naar wettelijke voorschriften, duurzaamheid en kwaliteit. Daarnaast heeft KOMO nog drie keurmerken; voor de installateurs in de installatiesector; KOMO-Instal, voor de uitvoering in de afbouwsector; KOMO-afbouw en voor klimmateriaal KOMO-KlimKeur. De keurmerken geven zekerheid dat aan de regelgeving van de overheid en aan kwaliteitseisen is voldaan.(bron: komo.nl)

Kiwa
Kiwa is gespecialiseerd in kwaliteitsverklaringen voor producten, processen, managementsystemen en personen. Kiwa beschikt over beproevingslaboratoria, onder andere voor het testen van bouwproducten. Alle eisen die Kiwa stelt aan een bepaald product, staan beschreven in een Beoordelingsrichtlijn (BRL). Deze worden niet door Kiwa zelf opgesteld, maar door onafhankelijke colleges van deskundigen. Kiwa heeft ervaring op het gebied van onafhankelijk toezicht op de kwaliteit en toepassing van materialen zoals hout, beton, glas, dakbedekking, gevelelementen, isolatie, kunstof, asfalt en keramische producten. Verder houdt Kiwa toezicht op de kwaliteit van sanitaire toepassingen, zoals kranen, spoelmechanismen van toiletten en toiletpotten. Producenten kunnen de kwaliteit van hun bouwproducten aantonen met een productcertificaat. (bron: kiwa.nl)

DUBOkeur
DUBOkeur is speciaal bedoeld voor de milieuvriendelijkste producten. Er wordt gekeken naar het specifieke toepassingsgebied van een product. De beste producten binnen een toepassingsgebied komen in aanmerking voor het keurmerk. Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) en het kennisinstituut over milieubelasting van bouwmaterialen beoordelen de producten op basis van 17 milieuaspecten. Er wordt een classificatie gemaakt waarbij producten onderling vergeleken kunnen worden. Het product dat het best scoort op de 17 milieuaspecten krijgt classificatie 1a. Daarmee worden dan vervolgens andere producten vergeleken. (Bron: dubokeur.nl)

FSC
FSC staat voor Forest Stewardship Council. De organisatie zet zich in voor verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC heeft standaarden opgezet en daar een keurmerk aan gekoppeld. Hout mag het FSC-keurmerk dragen als op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten die bij bosbeheer horen. FSC-hout kun je via het certificaatnummer tot de bron traceren. Elke schakel in de handelsketen van het product moet worden gecertificeerd voordat het eindproduct het FSC-label mag dragen. De certificering van deze bedrijven gebeurt door onafhankelijke certificeerders.  (Bron: fsc.nl)

PEFC
PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certifications Schemes, is een wereldwijd onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Boseigenaren kunnen met een certificaat laten zien dat zij het bos beheren volgens de standaarden van de PEFC. Uit zo’n bos kan dan vervolgens gecertificeerd hout geoogst worden. Verschil met FSC is dat PEFC nationale certificeringssystemen keurt op zijn eigen eisen. Als die voldoen, mogen bossen uit dat land PEFC-gecertificeerd worden door de nationale instantie. Gecertificeerde bedrijven verderop in de keten kunnen het hout met PEFC-keurmerk vervolgens verwerken naar producten als laminaat, tuinhout en bouwhout. (Bron: pefcnederland.nl)

Beton Bewust
Dit keurmerk wordt uitgegeven door de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten Nederland (VOBN). Leden van VOBN die het keurmerk Beton Bewust dragen, voldoen aan strenge eisen en betonmortelleveranciers met dit keurmerk worden gecontroleerd op vijf elementen die zijn opgenomen in een branchemeetlat. Het gaat hierbij om betrouwbaarheid van levering, kwaliteit en betrouwbaarheid van de geleverde betonmortel, een lage CO2-emissie door het gebruik van klinkerarme cementsoorten, het sluiten van de materiaalkringloop en arbeidsveiligheid bij het produceren van de mortel.  (Bron: betonbewust.nl)

CE
De CE-markering is bedoeld om aan te geven dat het product voldoet aan de eisen van de Europese Unie op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming. Deze is niet alleen te zien op bouwmaterialen, maar eigenlijk op vrijwel alle producten die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) gekocht worden. Conformité Européenne (CE) is geen keurmerk. Het kan namelijk door de fabrikanten zelf op een product worden aangebracht die daarmee op eigen verantwoordelijkheid aangeeft dat het product aan de Europese eisen voldoet. (Bron: ec.europa.eu)

Wat is een keurmerk?
Een keurmerk is een visueel logo dat te zien is op een product. Dat keurmerk mag een product of dienst dragen, omdat het is goedgekeurd door een onafhankelijke, deskundige instantie. Een keurmerk is een kwaliteitslabel en wordt vaak verward met een certificaat. Het certificaat is echter het papier waarop een instantie verklaart dat een bepaald product een keurmerk mag dragen. Niet bij alle certificaten hoort een keurmerk. (Bron: Het Keurmerkinstituut)

Meer lezen? Meer lezen?

Wilt u meer weten van de dhz-branche?

Neem dan een abonnement op ons vakblad MIX! Dan bent u iedere maand als eerst op de hoogte van alle ontwikkelingen.

 
Op zoek naar meer diepgang? Met een abonnement heeft u onbeperkt toegang tot:

MIXonline is een uitgave van MIXpress.
© 2014 www.mixonline.nl - alle rechten voorbehouden.